Styrelse

Av 2022 års årsmöte vald styrelse:

Sven-Gunnar Göransson (ordf)
Annika Andersson (kassör)
Lars Hansson (sekreterare)
Jan-Olof Göransson
Jonatan Larsson
Johannes Jansson
Jonas Johansson

Daniel Jagelund (suppleant)


Aktiv medlem i Henån-Gilleby IF betalar medlemsavgift i den föreningen.

Medlemsavgifter 2024

Familj, sammanboende samt vårdnadshavare boende på samma adress och dennes barn t.o.m. 17 år.

800 kr

Aktiv medlem i Orust FC, fr.o.m. året då spelaren fyller 20 år.

750 kr

Seniorbordtennis

600 kr

Aktiv medlem, upp till 20 år.

500 kr

Stödmedlem

200 kr

Medlemsavgift betalas till bankgiro 788-8910, eller swish nr 123 377 3553, senast 28 februari för att inneha rösträtt vid innevarande års årsmöte. I övrigt inbetalas avgift så snart som möjligt att medlemsskap inletts.

Information medlemsavgifter

För att du ska få representera föreningen och delta i seriespel måste medlemsavgiften vara inbetald först. Alla betalande spelare är försäkrade och licensierade genom klubbens försorg.

För aktiv ungdomsspelare i samarbets-lag betalas medlemsavgift till någon av föreningarna.

Oavsett inbetalningssätt måste namn och personnummer anges vid betalning. Om utrymme saknas kan inbetalning kompletteras med ett epostmeddelande till  eller kassör Annika Andersson på 0705199424 med uppgift om vem/vilka betalning avser, enligt följande:

Familj – Namn på familjemedlemmarna, inkl personnummer för aktiva.
Aktiv – Namn och personnummer.
Stödmedlem – Namn.

Familjemedlemskap och medlemskap ”Aktiv” ger oss möjlighet att deltaga i fotboll och bordtennis.

På sikt finns planer att inleda ett samarbete med ”Orust padel” på Tvet om rabatterad planhyra på deras anläggning. Mer information om det kommer efterhand.

TACK FÖR ATT DU/NI STÖDJER GILLEBY IF!!

Intresserad av att bidra?

Vill du hjälpa till i föreningen eller har du andra frågor, funderingar eller idéer?

Tveka inte att höra av dig, enklast via mail till .

Ungdomsverksamheten

Allmänna mål för ungdomssektionens verksamhet

  • Ge barn och ungdomar möjlighet till en aktiv fritid med fotboll som den samlande aktiviteten.
  • Ge möjlighet till social gemenskap, bygga och stärka kamratrelationer, att utveckla känslan för att arbeta i grupp. Detta är viktigt med tanke på att vi lever i glesbygd med många gånger långa avstånd till kamrater.
  • Satsa på fysisk fostran under glada, stimulerande former för att stärka den kroppsliga utvecklingen är särskilt viktig i en tid då skolan alltmer drar ner på denna typ av verksamhet och den allmänna livstilen blir alltmer inriktad på stilla sittande aktiviter.
  • Ge både pojkar och flickor möjlighet att delta i verksamheten utan begränsning av fysiska företräden och allmän duktighet. Målsättningen är att ungdomar skall få spela i ungdomslag till sexton års ålder. Samarbete med andra klubbar kan eventuellt bli aktuellt för att realisera detta.
  • Arbeta för ett aktivt deltagande av föräldrar i föreningens ungdomsarbete dels som tränare dels som bärare, stödjare av den övriga mera sociala delen av verksamheten.
  • Stärka kopplingen mellan barn/ungdomsverksamheten och seniorverksamheten dels med syfta att tydliggörade vuxnas betydelse som förebild för barnen dels för den framtida rekryteringen av spelare till seniorlagen.

Dokument

Hyresdokument, anläggning
  •  

Historia

Gilleby IF bildades 1943 och hade från början endast fotboll på programmet, men snart tillkom även friidrott, bordtennis m.m. Numera är det fotboll och bordtennis som föreningen bedriver.

Den första planen låg i Kårtvet men flyttades sedan till Tavlebord. Först där den nuvarande konstgräsplanen ligger och 1991 invigdes den befintliga Tavlebordsvallen. Två mindre planer för ungdomsfotboll anlades i ett senare skede, varav en plan sedan ett antal år återgått till jordbruksmark.

I Klubbhuset finns förutom fyra omklädningsrum också en klubblokal. Klubblokalen byggdes av ideella krafter 2003.

På andra sidan landsvägen ligger samlingslokalen Knatt. Förutom årsfest hålls även bordtennis-träningarna där. Knatt finns även till uthyrning, mer om detta ser ni under fliken Bokning.
Fotbollsplanerna har tidigare legat på arrenderad mark, medans samlingslokalen ”Knatt” på, av klubben, friköpt tomt. Numer är marken där A-plan (gräs) och Konstgräsplanen (nästan hela) friköpt, men ytan där 7-mot-7-planen finns är arrenderad.

Klubbens färger är grönt och vitt.

Trots att Gilleby IF är en ren glesbygdsförening utan nåt som helst samhälle eller bostadsområde har föreningen ett medlemstal på c:a 250 personer.

Sedan 2005 samarbetar Gilleby med Stala IF på damsidan genom den separata föreningen Orust FC.

2008 startade Gilleby även ett samarbete med Morlanda på pojksidan där man i senare ålder övergått till ett samarbete med alla övriga Orust klubbar.

Sedan slutet av 2012 finns även en konstgräsplan på Tavlebordsvallen som i huvudsak används för föreningens egna spelare men den finns även till uthyrning. Mer om uthyrning finns under fliken Bokning.