Planbokningssystem

Inom kort kommer bokning av planer och föreningslokalen Knatt att gå över till en online-bokning som görs här på hemsidan, se mer under fliken Bokning.