Noterat från årsmötet 15 mars

Vid årsmötet avtackades Sven-Gunnar från ordförandeposten som han innehaft i väldigt många år. Om inte 20 år, så i alla fall i närheten. Jonatan Larsson föreslogs som ny ordförande och valdes till ny på posten.
Övriga ledamöter: Jan-Olof Göransson, Sven-Gunnar Göransson och Daniel Jagelund valdes till ledamöter på två år.